Ανακαίνιση – Αναβάθμιση Ανελκυστήρα

Λόγοι που η ανακαίνιση - αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας είναι αναγκαία

Ο ανελκυστήρας είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία ενός κτιρίου, γι’ αυτό η ασφαλής χρήση του και η σωστή λειτουργία του είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι όλων των χρηστών του.

Η ανακαίνιση – αναβάθμιση του ανελκυστήρα, κυρίως των παλαιότερων ανελκυστήρων, είναι αναγκαία για την πρόληψη ζημιών και φθορών και αφορά όλους. Με την πλήρη ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας αναβαθμίζεται η αξία του κτιρίου σας αλλά και μειώνονται συνολικά τα κόστη σας. Κάθε ανελκυστήρας διαφέρει από άλλους και το ίδιο ισχύει και για την αναβάθμιση αυτών. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν είναι:

– Ο τύπος του ανελκυστήρα (αν είναι ηλεκτροκίνητος ή υδραυλικός)
– Η χρονολογία του ανελκυστήρα
– Οι διαστάσεις του ανελκυστήρα
– Η συντήρηση που έχει λάβει στο παρελθόν
– Η γενική κατάστασή του

Όλοι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων πρέπει να μεριμνούν ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και να φροντίζουν για τη συχνή συντήρηση αυτών. Έτσι, φροντίζουν για την ασφάλεια των χρηστών και τη σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα.

Οφέλη Ανακαίνισης

• Αντικατάσταση παλαιών εξαρτημάτων είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά
• Ομαλότητα και ποιότητα των διαδρομών του ανελκυστήρα
• Αναβάθμιση του ανελκυστήρα αναφορικά με την ασφαλή χρήση του και την άνεση των χρηστών μέσα στην καμπίνα
• Βελτίωση της αισθητικής του ανελκυστήρα χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μοντέρνα εξαρτήματα
• Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω των σύγχρονων μηχανημάτων και εξαρτημάτων

Κάθε εργασία για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα γίνεται αρχικά για την ασφάλεια των χρηστών αλλά και για την ανανέωσή του ώστε να είναι εκσυγχρονισμένο. Για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας μπορείτε να επιλέξετε είτε αντικατάσταση όλου του θαλάμου είτε νέα επένδυση του υπάρχοντος είτε αντικατάσταση κομβιοδόχων κλπ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Asanser.Art είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ανακαίνιση χρειάζεται ο ανελκυστήρας του χώρου σας, ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις, τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του ανελκυστήρα.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να λάβετε προσφορά.